Voor jou het

Privacybeleid


Privacy Policy–Adri & Zoon B.V.

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Adri & Zoon B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Adri en Zoon Schaal- en Schelpdierenhandel B.V. (vanaf nu: Adri & Zoon)
AdresKrab 17, 4401 PA Yerseke
Telefoonnummer: 0113-572 087
KvK: 22025360
Website: www.adrienzoon.com

De website van Adri & Zoon (www.adrienzoon.com) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Adri & Zoon is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Adri & Zoon zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Adri & Zoon verzamelt persoonsgegevens via www.adrienzoon.com op een aantal manieren:

 1. Via Google Ads –Remarketing
 2. Via Google Analytics & Hotjar
 • GOOGLE ADS – REMARKETING

De Adri & Zoon website maakt gebruik van Google Ads Remarketing campagnes, om advertenties te laten zien aan de hand van uw bezoek aan www.adrienzoon.com. De remarketing campagnes die we inzetten zijn bedoeld om u bewust te maken van de mogelijkheden van onze dienstverlening. De informatie over uw websitebezoek wordt verzameld door het plaatsen van een cookie van cookies van een derde partij (Google) op uw computer of andersoortig internetapparaat. Wilt u niet dat we deze gegevens van u verzamelen? Pas dan uw cookie voorkeuren aan en geef ons geen toestemming voor het plaatsen van marketingcookies.

 • GOOGLE ANALYTICS & HOTJAR

De Adri & Zoon website maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar. We gebruiken deze tools om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De door Google verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De data die door Hotjar verzameld wordt, staat op datacenters van Hotjar in Ierland. Hotjar maakt gebruik van de Amazon AWS web infrastructuur om data op te slaan. Ook met Hotjar hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin ligt vastgelegd dat zij integer met uw persoonsgegevens om zullen gaan.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens verder alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Adri & Zoon werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Adri & Zoon essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Adri & Zoon zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.adrienzoon.com.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Adri & Zoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Adri & Zoon treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Adri & Zoon.
 • Het personeel van Adri & Zoon gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Adri & Zoon maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Adri & Zoon registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Adri & Zoon met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Bij vragen


Wij zijn vandaag gesloten