3 juni 2019

Onderweg naar een duurzame logistiek


Adri & Zoon wil het beste voor de klant én de aarde. Wij streven naar een optimale service voor u, duurzaamheid in ons werk en vermindering van onze CO2-uitstoot. Helaas zijn die thema’s niet altijd perfect te combineren. Daarom zoekt Adri & Zoon naar een oplossing. Een aanknopingspunt vinden wij in onze logistiek. Het is tijd om die eens onder de loep te nemen.

Economische groei
Adri & Zoon heeft verschillende Adri-trucks rondrijden op de Nederlandse wegen. Dat vinden we prachtig! Het heeft echter een keerzijde. De transportsector is namelijk een van de boosdoeners in onze CO2-uitstoot. Daarbij komt dat de economie groeit en daarmee ook het vrachtverkeer. Meer vrachtverkeer betekent meer CO2-uitstoot, een grotere impact op de filevorming en een obstakel in de verkeersstromen. Files en een slechtere verkeersstroom hebben allebei weer een negatieve invloed op de fijnstof in de lucht. Kortom: de invloed van vrachtverkeer moeten we reduceren.

Uitstoot transport
Samen met bussen en touringcars vormen vrachtwagens 6% van de totale uitstoot in Europa. En 27% van alle CO2-uitstoot in het wegvervoer komt van vrachtwagens.

Vanuit de overheid komt er dus ook steeds meer aandacht voor het verminderen van deze uitstoot om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Kortweg komt het erop neer dat in 2030 de uitstoot van vrachtwagens met 30% verlaagd moet zijn. Dit gaat de vrachtwagens van Adri & Zoon dus ook aan.

Duurzame logistiek
Tijd voor actie dus. Bij Adri & Zoon willen we voorop blijven lopen in service en steeds (meer) rekening houden met duurzaamheid. Daarom willen we dit jaar het aantal ritten beperken en de hoeveelheid lading per voertuig vergroten. Met dit doel willen we in ieder geval dit jaar onze uitstoot verlagen. Volgend jaar start Adri & Zoon een onderzoek naar deze nieuwe aanpak. Dan brengen we in kaart hoeveel kilometers en CO2-uitstoot we daadwerkelijk besparen.

Wij gaan voor minder files en een lage CO2-uitstoot! Doet u mee?